BRL2506

 

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door Puin/Breekexploitaite Sinke bv vervaardigde recycling-granulaat voldoet aan de in dit productcerti-ficaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dit is voorzien van het NL-BSB-merk (BG-299) en het KOMO-merk (BG-140). Zij verklaart hiermee tevens dat het recycling-granulaat voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

 

 

 

 

Het certificaat BG-299 is voor onbepaalde tijd geldig

Het certificaat BG-140 is voor onbepaalde tijd geldig