BRL5070

 

KIWA Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Sinke Recycling bv geleverde vooraf vervaardigde elementen van beton bij aflevering aan de in dit certificaat vastgestelde milieuhygiënische specificaties en in zijn toepassingen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoen.

 

 

 

Het certificaat BRL5070 is voor onbepaalde tijd geldig