BRL7001

 

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv verrichte werkzaamheden in het kader van uitvoering bodemsaneringen bij voortduring aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties voldoen.

 

 

 

 

 

Het certificaat is geldig tot 07-11-2017