CO2-bewust Certificaat Niveau 3

 

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daaroe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan Niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 2.2. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende vijf bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden:

 

- Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv

- Sloopbedrijf P. Sinke bv

- Sinke Transport bv

- Puin/Breekexploitatie Sinke bv

- Sinke Recycling bv

 

 

Het certificaat is geldig tot 24-7-2017