ISO 9001

 

SGS Nederland bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door P. Sinke Holding bv, en de daartoe behorende bedrijven, gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001: 2008. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende vijf bedrijven met hun specifieke toepassingsgebieden:

 

- Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv

- Sloopbedrijf P. Sinke bv

- Sinke Transport bv

- Puin/Breekexploitatie Sinke bv

- Sinke Recycling bv

- Sturm en Dekker saneringen bv

- Sturm en Dekker sloopwerken bv

- Sturm en Dekker Recycling bv

 

 

 

Het certificaat is geldig tot 15-09-2018