SVMS 007

 

SGS Intron Certificatie bv verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door P. Sinke bv verrichte sloopwerkzaamheden voldoen aan de eisen van de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007. Deze eisen hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid en het milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem.  Uitgebreide informatie over de richtlijn staat op de site van Stichting Veilig en Mileukundig Slopen.

 

 

 

 

 

Het certificaat is geldig tot 04-12-2018