VCA**

 

SGS Nederland bv verklaart dat P. Sinke Holding bv en de daartoe behorende bedrijven voldoen aan de eisen gesteld in de VGM Checklist Aannemers, versie 2008/5.1: VCA**. Tot P. Sinke Holding bv behoren de volgende acht bedrijven met hun specifieke toepassings-gebieden:

 

- Aannemingsbedrijf Reimerswaal bv

- Sloopbedrijf P. Sinke bv

- Sinke Transport bv

- Puin/Breekexploitatie Sinke bv

- Sinke Recycling bv

- Sturm en Dekker saneringen bv

- Sturm en Dekker sloopwerken bv

- Sturm en Dekker Recycling bv

 

 

 

Het certificaat (uitgifte 6) is geldig tot 24-07-2020